'.$ur_inh["ct_inhoud"].'
Naam:
E-mailadres:
Onderwerp:
Bericht:
'; page_footer(); }else{ // Formulier is ingevuld & Check of alle velden zijn ingevuld if(!isset($_POST['naam'])) { $_SESSION['naam'] = false; }else{ $_SESSION['naam'] = strip_tags($_POST['naam']); } if(!isset($_POST['email'])) { $_SESSION['email'] = false; }else{ $_SESSION['email'] = strip_tags($_POST['email']); } if(!isset($_POST['onderwerp'])) { $_SESSION['onderwerp'] = false; }else{ $_SESSION['onderwerp'] = strip_tags($_POST['onderwerp']); } if(!isset($_POST['bericht'])) { $_SESSION['bericht'] = false; }else{ $_SESSION['bericht'] = strip_tags($_POST['bericht']); } if($_SESSION['naam'] == false OR $_SESSION['onderwerp'] == false OR $_SESSION['email'] == false OR $_SESSION['bericht'] == false) { // Niet alle velden zijn ingevuld $_SESSION["message"] = "Niet alle verplichte velden zijn ingevuld"; header("location:".$_SERVER["PHP_SELF"]); }else{ // Alle velden zijn ingevuld // MAIL NAAR MEZELF $headers = "From: [Website] ".$_SESSION['naam']." <".$_SESSION['email'].">" . "\r\n"; $headers .= "Cc:" . "\r\n"; $headers .= "Bcc:" . "\r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$_SESSION['naam']." <".$_SESSION['email'].">" . "\r\n"; $headers .= "Return-Path: Hout-Import Corn. ten Hove " . "\r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0" . "\r\n"; $headers .= "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1" . "\r\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit" . "\r\n\r\n"; // $headers .= "X-Mailer: PHP v" . phpversion() . "\r\n\r\n"; $message = "Het volgende bericht is verzonden:\n"; $message .= "\n"; $message .= "==<<< BERICHT >>>===================================================\n"; $message .= "\n"; $message .= "Naam : ".$_SESSION['naam']."\n"; $message .= "Email : ".$_SESSION['email']."\n"; $message .= "Onderwerp: ".stripslashes($_SESSION['onderwerp'])."\n"; $message .= "Bericht : \n"; $message .= stripslashes(wordwrap($_SESSION['bericht'], 65, "\n", 1))."\n"; $message .= "\n"; $message .= "==<<< EINDE >>>=====================================================\n"; // Mail 2 self mail("Hout-Import Corn. ten Hove ", "[Contactformulier] Nieuw bericht: ".stripslashes($_SESSION['onderwerp']), $message, $headers); // mail("Hout-Import Corn. ten Hove ", "[Contactformulier] Nieuw bericht: ".stripslashes($_SESSION['onderwerp']), $message, $headers); // TESTMAILADRES page_header("Contact"); echo '
Bedankt voor uw bericht.
Wij proberen zo spoedig mogelijk een antwoord te geven.
'; $_SESSION['naam'] = ""; $_SESSION['email'] = ""; $_SESSION['onderwerp'] = ""; $_SESSION['bericht'] = ""; page_footer(); } } ?>