'; while ($ur_proj = sql_get_row($t_proj)) { // Marges van popup-vensterrand tot plaatje $margin_w = "20"; $margin_h = "20"; if (is_file("images/projecten/".$ur_proj["projecten_img"])) { $file = getimagesize("images/projecten/".$ur_proj["projecten_img"]); $image_file = ''; }else{ $image_file = 'De afbeelding kan niet worden weergegeven'; } // Afmetingen van het popup-venster bepalen $width = $file["0"] + 10 + $margin_w; $height = $file["1"] + 50 + $margin_h; echo '
'.$ur_proj["projecten_naam"].'
'.$image_file.' '.stripslashes(nl2br(kap($ur_proj["projecten_omschrijving"], '250', '...

Lees verder'))).'
'; $q_imgvb = "SELECT products_id, products_image FROM products_images WHERE products_id = '".$ur_proj["projecten_id"]."'"; $t_imgvb = sql_doe_query($q_imgvb); while ($ur_imgvb = sql_get_row($t_imgvb)) { $image_name = $ur_imgvb["products_image"]; // Afmetingen van het popup-venster bepalen if (is_file("images/projecten_vb/".$image_name)) { $file_vb = getimagesize("images/projecten_vb/".$image_name); $image_file_vb = ''; }else{ $image_name = "geen_afbeelding.gif"; $image_file_vb = 'De afbeelding kan niet worden weergegeven'; } //$file_vb = getimagesize("images/projecten_vb/".$ur_imgvb["products_image"]); if ($file_vb["0"] > "0") { $file_width = $file_vb["0"]; }else{ $file_width = "150"; } if ($file_vb["1"] > "0") { $file_height = $file_vb["1"]; }else{ $file_height = "175"; } $width_vb = $file_width + 10; $height_vb = $file_height + 50; echo ''.$image_file_vb.''; } echo '
'; } echo ' '; page_footer(); ?>